Motivatie

logo

In 2007 is Pegasus Begeleiding opgericht. Ons hart ligt bij het werken met jongeren. Waarbij jongeren met AD(H)D en ASS een speciale plek hebben. Pegasus Begeleiding beginnen was daarom een logische volgende stap. Een bewuste keuze voor de doelgroep en kleinschaligheid, waardoor er voldoende tijd en aandacht is voor iedereen.

In het werken met jongeren kwamen we regelmatig jongeren tegen die vastgelopen waren op school, in hun werk, in relaties en in de thuissituatie. Ze hadden veel mogelijkheden en talenten, maar het lukte hen niet deze te benutten. Hierdoor strandden ze voortdurend en deden nauwelijks tot geen succeservaringen op. Zo begonnen we met de begeleiding “op maat”. Praktische, concrete en duidelijke begeleiding in de directe leefomgeving van jongeren gericht op de diverse leefgebieden. 

Vanuit diverse ouders kwam vervolgens het verzoek of wij ook iets wilden gaan doen met opvang in het weekend of tijdens vakanties. Binnen de AWBZ kan een indicatie afgegeven worden voor kortdurend verblijf. Voor jongeren is er weinig aanbod, terwijl er wel behoefte aan is.

Wij zijn fervente zeilers en weten uit ervaring dat het met elkaar varen van een zeilschip heel goed is voor het trainen van allerlei vaardigheden. Voor onze doelgroep zou een schip ook zeker een geweldige leeromgeving zijn.  Door het varen van een schip kun je leren de kracht in jezelf te ontdekken. Zo ontstond het idee om logeren te gaan combineren met zeilen.

Hiertoe hebben we op onze tjalk  “de Tijd zal het Leeren” (1904) een kleinschalige opvang gerealiseerd voor maximaal 4 jongeren. Door het  zeilen bieden we jongeren de mogelijkheid ervaringen op te doen waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Tenslotte zijn we in 2012 ook gestart met kortdurend verblijf door de week op onze locatie in de stad Groningen,

Ons doel om op een andere manier met deze jongeren te kunnen werken is bereikt: met een klein, gedreven team, samen werken aan het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren met ASS. Door jongeren vertrouwen te geven kunnen ze ervaren dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden.