Voor meiden

logo

Pegasus Begeleiding heeft een speciaal aanbod voor meiden gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De meiden worden in klein groepsverband begeleid bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in de maatschappij.

Allerlei onderwerpen komen aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan verzorging, huishoudelijke zorg, geldzaken, gezonde leefstijl, formulieren invullen, reizen en dagindeling. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling in het algemeen, sociale vaardigheden en het onderhouden van contacten met ouders, familie, vrienden, eventuele medebewoners, school of werk.

De meiden die wij begeleiden vinden het moeilijk om een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Voor leeftijdsgenoten zonder autisme is het veel vanzelfsprekender elkaar op te zoeken dan voor jongeren met autisme. Ze oefenen daarbij ongemerkt allerlei sociale vaardigheden, hun planningsvaardigheden en komen in aanraking met andermans denkbeelden, normen en waarden. Op die manier worden zij in staat gesteld hun eigen identiteit verder vorm te geven. Veel van onze meiden zitten in een sociaal isolement, hebben een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ze oefenen hun sociale vaardigheden te weinig. Hierdoor krijgen ze steeds meer moeite om zich staande te houden en kunnen niet voldoen aan alle ingewikkelde (sociale) eisen die aan hen worden gesteld. Wij bieden hen de mogelijkheid om op in een veilige omgeving te oefenen, met leeftijdsgenoten die dezelfde problemen ervaren.

De groep bestaat uit maximaal vier deelnemers. Wekelijks komen we bij elkaar, op vrijdagmiddag en een aantal keer op de zaterdagmiddag.