Werkwijze

logo

Aanmelding/ intake
Indien u geïnteresseerd bent in ons aanbod kunt u contact met ons opnemen (zie contactpagina). Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek proberen we de hulpvraag helder te krijgen en bespreken we de mogelijkheden met elkaar. Na het intake gesprek met ouders/ verzorgers en jongere en met behulp van het intakeformulier wordt een eerste analyse gemaakt van de situatie van de jongere. 

Het begeleidingsplan
Naar aanleiding van het intakegesprek en de analyse wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan wordt tijdens het hulpverleningsproces verder aangevuld/ bijgesteld. In dit plan komen concreet geformuleerde en haalbare werkdoelen en subdoelen te staan, waarbij de indicatiedoelen van Bureau Jeugdzorg of het CIZ de basis vormen. De doelen maken we met elkaar, zodat ze goed aansluiten bij de wensen van de ouders/ verzorgers, maar ook bij die van de jongere. Dit is essentieel omdat het belangrijk is dat de jongere de regie houdt/ krijgt en daarmee zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroot. Hoe actiever de jongere wordt betrokken bij het hulpverleningsproces, hoe beter. Wij zijn tevens voorstanders van één plan voor het gezin en zijn als organisatie erg gericht op samenwerking en het bundelen van krachten. Dat vindt u ook terug in het begeleidingsplan.

Hoe werkt dat  in de praktijk?
Tijdens de begeleiding die wij aanbieden is het begeleidingsplan onze leidraad, de geformuleerde doelen ons uitgangspunt. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd en op basis daarvan kunnen doelen worden bijgesteld.  We maken met u afspraken over hoe vaak dit plaats vindt.

Financiering

De begeleiding kan worden gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uiteraard is het ook mogelijk om de kosten voor de begeleiding zelf te betalen.

Kwaliteit
Pegasus Begeleiding is een erkend leerbedrijf en beschikt over een kwaliteitskeurmerk in de zorg. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaalzorg.