Zeiltochten

logo

Zeiltochten
Met maximaal vier jongeren, gaan we gedurende een dag, een weekend of (vakantie) week varen op de Friese meren. We kiezen bewust voor deze kleinschaligheid. Hierdoor hebben we veel tijd en aandacht voor iedereen. Aan boord heerst een huiselijke sfeer waardoor je je snel thuis gaat voelen.

Door het varen wordt je je bewuster van je eigen mogelijkheden, maar ook waar je nog aan moet werken. Aan boord van een schip heerst een natuurlijke hiërarchie. Je leert verantwoordelijkheid dragen voor het schip en voor elkaar. Er moet samengewerkt worden en het samen leven en werken in een kleine ruimte maakt het hebben van een duidelijke structuur, taakverdeling en aantal basisregels noodzakelijk. Je moet rekening houden met elkaar. Alle voorkomende werkzaamheden (boodschappen doen, koken, schoonmaken, zeilen, aan het roer staan etc.) worden onder begeleiding van de schipper en maat door de groep zelf uitgevoerd. Hierdoor worden een aantal basisvaardigheden om te komen tot een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid getraind. De avontuurlijke omgeving waarin gewerkt wordt aan allerlei vaardigheden maakt het voor jongeren aantrekkelijk mee te willen doen.

Verder is het natuurlijk fantastisch om op zo’n prachtig oud schip te zeilen. Naast het zeilen ondernemen we ook allerlei andere activiteiten. De groep mag daar, in overleg met de bemanning,  zelf voor een deel invulling aan geven.

“je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen”

A.Karssen

Tijd zal het Leeren goed